VII. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu

 

Kurs Kontenjanımız dolmuştur.

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

 VII. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu 2-8 Temmuz 2011'de Trabzon'da Gerçekleştiriliyor. Hasta Hakları ve Sağlıklı Yaşam Derneği (HAKSAY) tarafından  7 yıldır düzenlenen Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursunun yedincisi 2-8 Temmuz 2011 tarihlerinde Trabzon'da gerçekleştirilecek.

 

  KTÜHasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi  

(HAHUM) 

   Hasta Hakları ve Sağlıklı Yaşam Derneği  (HAKSAY)  VII. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu

3-8 Temmuz 2011KTÜ Turizm Otelcilik Meslek Yüksekokulu Uygulama (Sahil) TesisleriTrabzon 

     Hasta Hakları ve Sağlıklı Yaşam Derneği 

(HAKSAY) 

 Saygıdeğer Sağlık Gönüllüsü;  

Hasta hakları alanında uluslararası ölçekte yaşanan gelişmeler; Hasta Hakları Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönergesinin uygulamaya girmesi; hak kullanımı konusunda giderek artan toplumsal bilinç ve duyarlılık; sivil toplum örgütlerinin konuya sahip çıkmaları nedeniyle hasta hakları, öncelikli bir toplumsal gündem maddesi haline gelmiş bulunmaktadır.   Bu gelişmeler öncelikle sağlık çalışanlarını yakından ilgilendirmektedir. Bu bakımdan bahsi geçen trendin zorlamasıyla, gerek kamuya ait sağlık kurumlarında ve gerekse özel sağlık işletmelerinde tüm sağlık çalışanlarının hasta hakları konusunda yoğun bir eğitim alma gereksinimi doğmuştur.   Sağlık kurumlarından, sağlık çalışanlarının üye oldukları meslek örgütlerinden (odalar, sendikalar, dernekler…) ve hakları konusunda bilgilenmek isteyen hasta veya hasta yakınlarından bu konuda kurs, panel, konferans, sempozyum gibi çeşitli talepler gelmektedir.   Bu taleplerin karşılanmasına yönelik olarak hasta hakları konusunda uzman ve eğitici elemanların yetiştirilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Bu beklentiyi karşılamak amacıyla, KTÜ Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (HAHUM) desteğiyle Hasta Hakları ve Sağlıklı Yaşam Derneği (HAKSAY) olarak bir kurs programı düzenlemiş bulunmaktayız. İlkini 2005 yılında gerçekleştirdiğimiz kursumuzun yedincisini 3-8 Temmuz 2011 tarihlerinde yapmayı planlıyoruz.  

 

Sağlık alanında herhangi bir misyon ve sorumluluk sahibi kişilerin, hasta haklarıyla ilgili bilgi ve birikimlerini artırmak; sağlık kurumlarında hasta ilişkileri, hasta hizmetleri, hasta hakları birimleri ve hasta hakları kurulları gibi ünitelerde görev yapacak kişilere, gereksinim duyacakları temel bilgi ve becerileri kazandırmak ve hasta haklarıyla ilgili eğitim programlarını planlayıp yürütebilecek eğiticileri eğitmek amacıyla düzenlediğimiz bu kursta, interaktif bir eğitim verilecektir.

Katılımcılara, bir taraftan hasta haklarıyla ilgili ulusal ve uluslararası birikim aktarılırken, diğer taraftan yetişkin eğitimiyle ilgili temel becerilerin kazandırılması planlanmıştır.  Kursa, en az ön lisans düzeyinde eğitim almış, insan ilişkilerinde başarılı, iletişim becerisi yüksek, hasta hakları konusunda duyarlı ve bu alanda çalışmaya istekli-gönüllü 30 kişinin katılması öngörülmüştür. Yedi gün sürecek olan kursumuzda, 26 oturum ve 15 sunu yer almaktadır. Ayrıca bir atölye çalışması, bir yuvarlak masa ve bir de uygulama gerçekleştirilecektir. Eğitim için ayrılan aktif zamanımız 42 saattir. Bunun yanında katılımcılar gerek yemek ve çay-kahve aralarında ve gerekse sosyal programlarımız sırasında bir hafta boyunca karşılıklı fikir alışverişi ve tartışma fırsatı bulacaklardır.

Gezi turları, sanat gösterisi gibi sosyal etkinliklerle zenginleştirilen bu programda, HAKSAY olarak siz değerli hasta hakları gönüllüleriyle uzun soluklu bir aile birlikteliğini başlatmak ve geleceğe dönük nice güzel projelere birlikte imza atmak istiyoruz.

Görüşmek dileğiyle…  

 

 

Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL

 

HAKSAY Başkanı 

Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ

 

Kurs Yöneticisi 

HAKSAY adına her türlü iletişim için:

Hasta Hakları ve Sağlıklı Yaşam Derneği (HAKSAY)Kemerkaya Mah. Balıkpazarı sok. Çapkınoğlu Yiğit İşhanı K.2 No.25  TRABZON  

 

 GSM      : 0539 777 44 10  

 

Web      : www.haksay.org 

E-Posta  murattopbas@yahoo.com

 

KURS PROGRAMI

KAYIT VE KONAKLAMA

KURSUN ÖĞRENİM HEDEFLERİ VE AÇIKLAMALAR